Parc Garage

Overgenomen uit de Telegraaf

Afbeelding: De Telegraaf
Afbeelding: De Telegraaf

Door DICK HUSSAARTS

RIJSWIJK — Het is zo ongeveer het grootste dilemma van deze tijd. Aan de ene kant snakken we met zijn allen naar meer groen, aan de andere kant willen we onze auto zo dicht mogelijk in de buurt parkeren. Een schijnbaar onoplosbaar probleem, zo lijkt het. Maar bouwer HBG in Rijswijk heeft een oplossing bedacht, de Parkgarage.

,,We waren al langer aan het nadenken over alternatieven voor het parkeerprobleem. Immers, in steden heb je te maken met een intens ruimtegebrek en ook de 5e Nota Ruimtelijke Ordening laat het niet meer toe om ongebreideld te blijven uitbreiden”, stelt ir. Jan Rossing, directievoorzitter van HBG Bouw en Vastgoed. Ir. Ron Voskamp, ontwikkelaar bij dezelfde club, zag een paar jaar geleden ineens de oplossing. ,,Een schaal met een boom erop. Schalen waarin voldoende ruimte is om bomen te laten groeien. Die constructies zijn maakbaar. Schalenconstructies werden tot zo’n dertig jaar geleden wel meer gebruikt, maar zijn in de vergetelheid geraakt. Tijdens mijn studie heb ik me er nog in verdiept en daardoor viel het dubbeltje meteen op zijn plaats."

De schalenconstructie van de Parkgarage is van boven vierkant en in een soort trechtervorm naar beneden toelopend. ,,Die vorm hoef je niet massief te maken, en juist dat brengt de gigantische voordelen. De schaal kun je open uitvoeren. Met de huidige software kun je zo’n schaal optimaal berekenen en vormgeven. De schaal komt op een pilaar te staan. Daaronder kun je auto’s parkeren. De schalen zelf vul je met grond. Daarboven komt een laag van anderhalve meter aarde, waarop je een park kunt aanleggen, compleet met bomen, want die zet je in de schalen.”

Rossing loopt naar het raam in zijn kamer op het hoofdkantoor van HBG in Rijswijk en schuift de gordijnen open. ,,Kijk hier heb je nu zo‘n situatie waar de Parkgarage een perfecte oplossing zou zijn.” Het HBGkantoor staat aan de Generaal Spoorlaan, recht tegenover een winkelcentrum. Tussen de rijstroken van de zeer brede weg staat een foeilelijke parkeergarage, een tijdelijke constructie met parkeerplaatsen op de begane grond en op het dak. ,,Het winkelcentrum is onlangs geheel opgeknapt, grote vlakken van het dak zijn bovendien voorzien van een grasmat. Heel mooi. Als we nu de parkeergarage zouden vervangen door een Parkgarage, sla je twee vliegen in een klap. Je houdt de beschikking over voldoende plek voor de auto’s, maar de omgeving wordt aanzienlijk groener. We hebben de Parkgarage aan de gemeente voorgelegd en de eerste reacties waren positief”, vertellen Rossing en Voskamp. Overigens zijn er al vergevorderde plannen om een eerste garage te gaan bouwen. ,,Voetbalclub AFC in Amsterdam wil een nieuw sportcomplex aanleggen over de ringweg A10. Dat complex omvat voetbalvelden, een sporthal en zelfs een kinderdagverblijf. Daaromheen komen ook kantoren en woningen, en men wil het complex terrasvormig aanleggen. Zeker in zo’n opzet kun je dan prima werken met ons schalensysteem”, stelt Rossing. ,,In zo’n opzet wordt ook de exploitatie rendabel. De parkeerplaatsen worden in het weekeinde en ‘s avonds bezet door sporters en omwonenden. Overdag kunnen de mensen die in de kantoren werken hun voertuigen daar kwijt.” Volgens Voskamp hebben marktpartijen, waaronder parkeerexploitant PMN, al aangegeven hoogst geïnteresseerd te zijn in deze manier van bouwen. Dankzij innovaties die HBG de laatste jaren met de regelmaat van de klok heeft gepresenteerd, kunnen de schalen binnen een dag worden gestort en weer van de bekisting worden ontdaan. ,,Kijk, ‘s winters kunnen we gebruik maken van onze knuffelbekisting. Het beton wordt verwarmd en hardt daardoor sneller uit. Omgekeerd kunnen we ‘s zomers het proces versnellen door koeltechnieken”, zegt de ingenieur. Voor het totale systeem is patent aangevraagd.

Per dag kan op die manier een schaal van 8.20 bij 8.20 meter worden geplaatst. Er zal waarschijnlijk met twee installaties tegelijkertijd worden gewerkt bij de bouw van een dergelijke garage. ,,Dat betekent dat je een garage voor 200 auto’s, waar 70 schalen voor nodig zijn, in 35 werkdagen kan bouwen. Een traditionele garage vergt zeker een dubbele bouwtijd”, stellen Rossing en Voskamp. Verder wordt aanzienlijk bespaard op de materiaalkosten; in een traditioneel gebouwde garage gaat in de constructies veel meer beton zitten.

Tot zover het artikel uit de Telegraaf.

20010507