Terms Of Sale

Terms Of Sale

On all transactions our terms of sale are applicable and downloadable here [30 KB] as they were registered by the branch organization ‘F.O.M.’ both at the The Hague Chamber of Commerce (file number 447) and the The Hague ‘Arrondissements Court House’ (file number 2/1999). Further our E-commerce terms apply equally for all transactions done via the Internet.

Verkoopvoorwaarden

Op alle leveringen en transacties zijn de leveringsvoorwaarden [30 KB] van toepassing en hier te downloaden zoals gedeponeerd op 7 januari 1999 door de Federatie van Organisaties in de Machinehandel 'F.O.M.' bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage (dossier nr. 447) en bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (dossier nr. 2/1999). Voorts zijn onverminderd onze E-commerce voorwaarden van toepassing.