You are here: Home » B2B » Legal Stuff » Terms Of Sale

Terms Of Sale

Terms Of Sale

On all transactions our standard terms of sales [58 KB] are applicable and downloadable here as they were registered by the branch organization ‘F.O.M.’ both at the The Hague Chamber of Commerce (file number 447) and the The Hague ‘Arrondissements Court House’ (file number 2/1999). Further our E-commerce terms apply equally for all transactions done via the Internet.

Verkoopvoorwaarden

Op alle leveringen en transacties zijn de standaard leveringsvoorwaarden [17 KB] van toepassing en hier te downloaden zoals gedeponeerd op 7 januari 1999 door de Federatie van Organisaties in de Machinehandel 'F.O.M.' bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage (dossier nr. 447) en bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (dossier nr. 2/1999). Voorts zijn onverminderd onze E-commerce voorwaarden van toepassing.