Software Licenses

Software Licenses

All MAC and/or Xplot-related software is covered by our general software license policy.
You may only download and use the software MAC distributes if you accept our software agreement [58 KB] as downloadable here.

Software Licenties

Alle door MAC geproduceerde en t.b.v. de Xplot-machines ter beschikking gestelde software valt onder onze standaard software licentie overeenkomst. Uitsluitend na acceptatie van de in de licentie-overeenkomst [26 KB] genoemde voorwaarden is het toegestaan deze software te downloaden en/of te gebruiken.